Cyhoeddi enillwyr seremoni BAFTA Cymru 2022

C

Roedd yna gryn gyffro yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd nos Sul a hynny wrth i seremoni Gwobrau BAFTA Cymru gael ei chynnal, wyneb yn wyneb, unwaith eto wedi’r pandemig.

Mae’r digwyddiad yn gwobrwyo goreuon y byd ffilm a theledu ac ymhlith y cynyrchiadau a gafodd y mwyaf o enwebiadau eleni roedd Dream Horse, In My Skin, CODA, Grav, Mincemeat (On the Edge) a The Pact.

Chris Roberts a enillodd y wobr am y cyflwynydd gorau a Bwyd Epic Chrisenillodd y wobr am y rhaglen adloniant orau.

Ysgol Ni: Y Moelwyna enillodd y wobr am y gyfres ffeithiol orau ac enillwyd y wobr am y rhaglen ddogfen orau gan Y Parchedig Emyr Ddrwg.

Grav a enillodd y wobr am y ffilm nodwedd orau a Hei Hanes! oedd enillydd y rhaglen blant orau.

Yn ystod y noson roedd yna egwyl i gofio am y rhai o fyd y ffilm a theledu sydd wedi ein gadael yn ystod y flwyddyn. Yn eu plith – Eddie Butler, Dyfrig Topper Evans, Dai Jones, Mei Jones a John Stuart Roberts.

Cyflwynydd y noson yw Alex Jones a meddai: ‘Nid yn unig y mae’n fraint ac anrhydedd i fod yn cyflwyno Gwobrau BAFTA Cymru unwaith eto, ond mae’r ffaith ei bod yn ôl fel seremoni fyw eleni mor gyffrous.

“Does dim awyrgylch gwell i gydnabod a dathlu’r holl raglenni teledu a ffilmiau rhyfeddol sy’n cael eu cynhyrchu yng Nghymru.”

About the author

Olivia Wilson
By Olivia Wilson

Categories

Get in touch

Content and images available on this website is supplied by contributors. As such we do not hold or accept liability for the content, views or references used. For any complaints please contact adelinedarrow@gmail.com. Use of this website signifies your agreement to our terms of use. We do our best to ensure that all information on the Website is accurate. If you find any inaccurate information on the Website please us know by sending an email to adelinedarrow@gmail.com and we will correct it, where we agree, as soon as practicable. We do not accept liability for any user-generated or user submitted content – if there are any copyright violations please notify us at adelinedarrow@gmail.com – any media used will be removed providing proof of content ownership can be provided. For any DMCA requests under the digital millennium copyright act
Please contact: adelinedarrow@gmail.com with the subject DMCA Request.